De Internetcursus ‘Gods stem verstaan’: Hoe werkt een cursus via Internet?
You are here: Home \ Blog \ De Internetcursus ‘Gods stem verstaan’
13 september 2016 - 19:03, by , in Blog, No comments

Een online cursus volgen is echt van deze tijd – je leest de vragen online, luistert naar preken online, communiceert met je docenten en medecursisten via allerlei digitale lijntjes…. Maar heb je er ook bij stilgestaan dat je ook zo ‘online’ kunt gaan met God? Door de komst van de Heilige Geest is er een rechtstreekse verbinding gelegd! Spreekt God dan echt? Ja dat doet Hij en David de Vos laat in zijn boek zien op welke manieren God dat doet.

Praktisch:

Een cursus via Internet volgen werkt natuurlijk anders dan dat je thuis een werkboek in zou vullen en misschien ziet deze cursusomgeving er nog best ingewikkeld uit. Gelukkig valt dit heel erg mee en spreekt het meeste helemaal voor zich. Toch willen we je een aantal dingen uitleggen zodat je geen hinder ondervindt van de techniek en je helemaal kunt focussen op de inhoud van de lessen.

De komende 5 weken, zal er elke week een les beschikbaar komen. Deze komen allemaal onder elkaar te staan dus als je nog niet klaar bent met de eerste les, kan je daar in de tweede week nog gewoon bij. We lezen elke week een aantal hoofdstukken uit het boek Gods stem verstaan’ en een aantal Bijbelgedeeltes. Vervolgens mag je de vragen daarover gaan beantwoorden. We kijken je antwoord niet persoonlijk na, maar het juiste antwoord plus feedback staat wel op de site na elke vraag. Alle Bijbelgedeeltes die we gebruiken staan op de site, maar je mag natuurlijk ook je eigen Bijbel erbij pakken.

Na de 5 weken van de cursus, zullen we de lessen 2-3 weken extra beschikbaar houden. Daarna gaat de cursus dicht en kan je niet meer bij de vragen komen. We willen je dus aanmoedigen om echt bij te blijven met de lessen!

De cursus bestaat uit verschillende onderdelen. Zo heb je binnen elke les onderwerpen en toetsen. De onderwerpen staan als eerste vermeld en dan de toetsen. De onderwerpen bestaan uit de video’s van David de Vos, de liederen bij de lessen, een link naar het forum en soms extra informatie (een preek/artikel). De onderwerpen staan bovenaan, maar dat betekent niet dat je die persé als eerste moet doen. Mocht je geen tijd hebben om eerst een preek te lezen of te luisteren, dan sla je deze gewoon over.

De forums zijn bedoeld voor het contact tussen jou en je mede cursisten. Elke les heeft zijn eigen forum en we hebben in voorgaande cursussen gezien hoe belangrijk het is om elkaar te bemoedigen. Schroom dus niet om daar je reactie of je vraag toe te voegen.

Heb je een meer persoonlijke vraag, dan kan je die ook rechtstreeks aan ons stellen. Stuur je mail naar cursus@bijbelstudie.net en je vraag komt bij ons uit. Wij doen ons best om ieder persoonlijk te beantwoorden.

Verder bidden we met jullie op afspraak via Skype. Volg hiervoor de instructies onder “Gebed via Skype”. (Skype is een gratis te downloaden programma, waarmee je via de computer met elkaar kunt bellen.)

We wensen jullie veel zegen in de komende weken en we bidden dat God je raakt door Zijn Woord en Geest.

Ben je er klaar voor?

Sue en Marja

Inschrijven>>

marja Doppenberg
About author:

Geef een reactie