Die stem vanuit de hemel…
You are here: Home \ Blog \ Die stem vanuit de hemel…
13 oktober 2016 - 10:05, by , in Blog, 1 comment

We zien bij veel cursisten van de cursus het verlangen om Gods stem te verstaan. Het verlangen om Hem te volgen en te weten wat God met je wil. Laten we dat even samen onderzoeken. Hoe veel verhalen uit de Bijbel ken jij waarin mensen een briefje uit de hemel kregen of, beter gezegd, een opdracht?

Ik denk dat er aardig veel opdrachten kwamen – Adam en Eva kregen een opdracht – ze mochten de aarde beheren en vullen met hun nageslacht(Gen 1:28-30); wisten ze precies hoe dat zou gaan? Nee! Het was voor hen om in te vullen … (Zouden ze, als ze nu een kijkje zouden nemen ook echt kunnen geloven wat vanuit hen is ontstaan?)

Noach mocht een ark bouwen; wist hij  daar alle details van? Nou wel veel; hij wist waarom en hoe en de juiste afmetingen. Maar we lezen niet dat hij ook wist wanneer het zou gaan regenen en daar zat de spanning in natuurlijk. Volhouden op het droge terwijl je daar een boot bouwt in opdracht van God. Het lijkt me niet echt een makkelijke opdracht.

Abraham dan? Ook hij kreeg een opdracht van de Heer, opdrachten én beloftes zelfs. Hij volgde God, al wiste hij niet waar hij heen zou gaan. Abraham kreeg meerdere opdrachten. Het bekende ‘offer je Zoon’ niet het minst daarvan. Wist hij hoe het af zou lopen? Nee. Wat een vertrouwen liet hij toen zien, en wat een gehoorzaamheid!

Ik denk aan Jericho. Toen de Israëlieten begonnen met rondjes te lopen, hadden ze echt geen briefje ontvangen dat de muren daarvan om zouden vallen. Van begin tot eind was het een oefening in vertrouwen. En wat een gigantische overwinning kwam toen! Ik vraag me af wat hun houding was geweest als ze geweten hadden wat er zou gebeuren. Volop arrogant wellicht? Het was dan een vertoning maar geen leerproces, geen stappen in geloof en vertrouwen.

Er zijn meer voorbeelden te lezen in Hebreeën 11, opvallend is dat dit hoofdstuk over geloofsopbouw gaat. En geloof is nou eenmaal ‘een zeker weten van de dingen die je niet ziet’. Het gaat er niet om dat we weten waar we heen gaan, ook niet hoe en wanneer, maar over de groei die wij maken tijdens de reis. Wanneer jij er dan helemaal klaar mee bent en de ander kant op gaat lopen net zoals Jona, wat leer je dan? Wat bereik je dan? Een gemakkelijk leven was ons nooit beloofd! Wel dat we in de voetstappen van een lijdend Meester mogen trekken.

Laten we onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof…opdat u niet de moed verliest en het opgeeft”. Hebreeën 12: 2-3.

We leren niet alleen Gods stem te verstaan en te vertrouwen op wat we van Hem om ons heen zien en ook horen, maar ook leren we om te blijven vertrouwen als het stil is! Waarom zou God je alles laten weten als het je niet lukt om hem in de kleine dingen te gehoorzamen. Blijf zoeken en vragen, maar durf ook te leven in het vertrouwen dat Hij je nabij is, ook als je het niet ziet of hoort… God trekt Zijn plan, en wij mogen mee. Het blijft nog altijd Zijn plan en genade dat we mee mogen doen..

Sue Wierenga

 

sue Wierenga
About author:

1 reactie on "Die stem vanuit de hemel…"

Janny Oosting Kruithof - 19 januari 2017 Beantwoorden

Janny Oosting Kruithof Juist als het stil is vind ik moeilijk om dan toch als een kind te blijven vertrouwen. Dan kan ik alleen maar zeggen, ik geloof kom mijn ongeloof te hulp. Wilt U mij vormen naar Uw beeld.

Geef een reactie