Financieel
You are here: Home \ Financieel

Het materiaal van Bijbelstudie.net is allemaal gratis te lezen, te kijken en te beluisteren. We willen namelijk zoveel mogelijk mensen bereiken met goed onderwijs over het woord van God!

Maar om de website te kunnen onderhouden maken we wel veel kosten. Denk aan het gebruik van de software, hardware en vormgeving. Daarnaast gaat er ook veel tijd zitten in het bijhouden van de website en het plaatsen van nieuwe studies.

Op dit moment halen we alleen inkomsten uit het maken van de Internetcursussen (zie online cursussen) en ook die bieden we zo goedkoop mogelijk aan zodat iedereen mee kan doen. Hierdoor blijft het vele werk wat hierin zit niet of nauwelijks betaald.

Toch willen we met deze website doorgaan, omdat we geloven dat God harten wil raken met Zijn Woord en dat we daarin ook Zijn Kracht mogen ervaren.

Wil je ons helpen om dit werk en deze website voort te zetten? Dankzij jou kunnen we dan ons werk  voortzetten en uitbreiden en zo nog meer mensen bereiken met kennis van de Bijbel. We willen je dan vragen of je een gift wilt overmaken naar Stichting David, Apeldoorn. NL31 RABO 0136 2865 34.

Naast het geven van een gift willen we je ook vragen of je Bijbelstudie.net wilt meenemen in gebed. Boven alles hebben we de zegen van God nodig!

Team Bijbelstudie.net