Verbonden met koning Wifi…
You are here: Home \ Blog \ Verbonden met koning Wifi…
13 november 2017 - 9:05, by , in Blog, No comments

“Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij” Romeinen 12:13

De blik in haar ogen zie ik nog voor me, ik kwam binnen, ik kende niemand, alles was spannend en nieuw voor me en er was iemand die naar me keek met begrip en welkom. Haar blik gaf me kracht om door te lopen, om mijn plek te vinden, om te kunnen brengen wie ik was. Verbinding. Het is essentieel. Toch sluipt eenzaamheid binnen in onze samenleving en neemt het ondertussen zo haar plek in dat er een week van de eenzaamheid in het leven geroepen is.  Ik vermoed ook in de kerken.

Hoe komt het dat mensen de skills lijken te verliezen om elkaar echt te kunnen zien? Heeft het te maken met de hoeveelheid tijd die we starend naar een scherm doorbrengen? Dat ding houdt ons te pas en te onpas bezig. Mij ook, helaas.   Alles verder om ons heen is onzichtbaar. Contact lijkt een knopje nodig te hebben – hier indrukken! Zonder de knopjes en de schermpjes heerst onduidelijkheid. Resultaat – verbinding? Ja, maar alleen met wifi!

De gelijkenissen tussen Gods volk en een kudde schapen zijn ons Bijbels historisch gezien, bekend. Mocht je de tijd niet hebben om schapen te gaan bestuderen, kan ik je vertellen dat het kuddedieren zijn en dat wat de één doet, doet de ander ook.…. (Je weet wel, als er één schaap over de dam is…) En hier knaagt er iets bij mij, christenen zouden anders zijn, dat was toch de opdracht – “ wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken “ Rom 12:2 Krijgt de vernieuwing van onze denken nog kans, als we steeds verbonden blijven met de o zo subtiele wereldveroveraar, Koning Wifi?

En toch is dit plotselinge ‘anti – smartphone schrijven’ een zijspoor. Wat ik eigenlijk zou willen schrijven is iets wat ons aanspoort om elkaar terug te vinden in het echt. Hier is de nood! “Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommige zonder het te weten engelen ontvangen” Heb13:2 Oke, ik vind het wel een wat negatieve motivatie- doe het voor het geval dat er onder jullie een engel is, maar de strekking is helder –zie elkaar! Blijf scherp in het meevoelen. Hebreeën 13:3 gaat verder met “bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelen als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u”. Als we dat een tikkie dichterbij proberen te brengen, (want ik hoor u al denken – maar ik ken geen mishandelden en ook niemand in de gevangenis), voel hoe het is om alleen te staan net buiten  een groep mensen waar je (nog) niet erbij hoort. Voel hoe het is om niet verbonden te zijn, en als je dat ziet, vraag jij je af, wat heeft die persoon nodig? Komt hij net bij de christelijke wereld kijken? Stapt hij binnen in nood? Wat brengt hij of zij hier? Wees degene die de hand uitstrekt, de liefdevolle blik, de vraag, het praatje  dat iemand verder brengt. “Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij”.

sue Wierenga
About author:

Geef een reactie