Voor Noach geen Bijbelkring
You are here: Home \ Blog \ Voor Noach geen Bijbelkring
22 augustus 2016 - 14:58, by , in Blog, No comments

De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst.. Alleen Noach vond bij de Heer genade..Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God” Gen6: 5-8

Noach was de enige in Zijn generatie die wandelde met God. Moet je nagaan. Geen kerkdiensten, geen Bijbelkring, geen praise concerten voor Noach,  geen conferenties op de Betteld of waar dan ook ter wereld. Hij stond er  alleen voor. De toekomst was ook beslist niet rooskleurig – God: “ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvegen”. Dit wist Noach ook (7:13). Hoe keek hij er tegenaan? Je zou kunnen afvragen of hij een keus had? Hij leefde van genade en het was erop of eronder! Maar als ik me in zijn schoenen probeer te verplaatsen lijkt me wat aannemelijker dat Noach, als enige rechtschapen man,  Gods teleurstelling  deelde.

Toen ik gister op een verjaardag zat, hadden degene die als laatste overbleven een heerlijk geloofsgesprek met elkaar. Wij hebben in onze generaties  hier in Nederland broers en zussen in het geloof. We hebben nog kerken, wat wij daar ook van vinden. We hebben geloofsvrijheid. Voor Noach was de aarde “verdorven en vol onrecht in Gods ogen”. Er was verder niemand gelovig.

Deze einzelgänger, ook nog een landbouwer, bouwde een ark en wachtte op de vervulling van het woord dat hij van God gehoord had. Voor hoeveel jaren hij ermee bezig was, weten we niet. Waarschijnlijk meer dan honderd jaar? Misschien honderden! Wie zal het zeggen? Duidelijk is dat je zo’n ark niet zo maar even bouwt.

Hoe hield hij stand? Wat was zijn geheim? Een goedgelovig gezin? Misschien had hij wel geloofssteun bij zijn gezin, het is te hopen, maar dat lezen we niet. Lazen ze samen aan tafel elke dag een stukje Oud Testament? Eh, nee! Die was er toen niet. Hoe houd je dan vol, zeer waarschijnlijk te midden van spot en plagerij? Als ik een boot op het grasveld voor mijn huis begon te bouwen zou ik ook nogal stevig commentaar kunnen verwachten, zeker als ik vertelde waarom. Denk niet dat zijn buren geen vragen stelden!

Ik zie maar één geheim wapen – Noach luisterde naar God “Hij deed alles zoals God het hem had opgedragen”. Valt het je op? De paradijstijd is al lang voorbij en God praat gewoon met Noach.  En, Noach handelt ernaar. Luisteren en gehoorzamen. Ouderwets en helemaal niet spannend. Over wat hij zelf allemaal tegen God zei, weten we niet. We weten alleen dat hij luisterde naar God. Eenvoudig.

Ja, inmiddels hebben wij een Bijbel, kerken, Bijbelstudies in boeken en nu ook op Internet, maar luister jij ook naar God? Volg je Hem met de eenvoudigste mogelijk verbinding, luisteren? Weet je dat dit kan? Weet je hoe? Of is ons leven te technisch en ingewikkeld geworden?

In september starten wij met een cursus gebaseerd op een boek van David de Vos “God’s stem verstaan”. Misschien goed om mee te doen en het eenvoudig luisteren naar God te ont(her)ontdekken. Voor Noach had het in ieder geval krachtige uitwerkingen!

Meer informatie en inschrijven>>

Sue Wierenga

sue Wierenga
About author:

Geef een reactie